Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Glavna stran
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika, Studenec 15, Škofja Loka
Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija     Svetovna organizacija skavtskega gibanja - WOSM
Stran, posvečena golažijadiStran o novem taborniškem domuGlas svobodne JeloviceIzobraževalni tabor za popotmnice in popotnikeAvtoorientacija RSK forum
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Mediji  |  Kontakti  |  Kazalo  |  Iskanje  
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Slika teme
 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika

III. POKLJUKA

Udeleženci tretje pokljuke so bodoči mentorji ali člani osebja prihodnjih PP taborov. Glede na izkazano znanje, delo v rodu in širše ter glede na udeležbe na prejšnjih taborih, ne potrebujejo več lekcij iz osnovnega programa. Njihovo delo temelji na samostojnosti. Predvsem je opazna njihova motivacija za delo in osvajanje novih, zahtevnejših znanj. Tako je njihovo delo na prvi pogled podobno prejšnjim programom, a vsebuje druge cilje in metode:

  • orientacija in topografija (risanje krokija in ocenjevanje izdelkov prve ter druge pokljuke, trasiranje nočne orientacije, orientacija samo po eni plasti karte (»po layerjih«), ponovitev znanj o skicah, vrisovanju in orientaciji)
  • pionirstvo (postavljanje objektov, ki terjajo poleg resnih priprav in zasnove včasih tudi več dni za izdelavo objekta)
  • življenje v naravi (dvodnevna ekspedicija z minimalnimi potrebščinami za preživetje zahteva od vsakega posameznika dobro teoretično podlago)
  • vodenje (udeleženci tretje pokljuke so največkrat ljudje, ki v rodu prevzemajo ali opravljajo določeno vodstveno funkcijo)
  • javni nastop (poznavanje veščin govorjenja množici ljudi)
  • vrednotenje (o tem, kaj, zakaj in kako vrednotiti)

Program tretje pokljuke je glede vsebin in metod najbolj prilagodljiv. Odvisen je od želja in zainteresiranosti udeležencev, njihovih ciljev ter skupnih ciljev tabora. Delo je samostojno in odgovorno.

Udeležba na III. pokljuki brez predhodne udeležbe na drugi pokljuki ni mogoča, četudi udeleženec izpolnjuje vse kriterije znanja II. pokljuke.Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Aktualno

PPT_17

Čas: 17. do 27. julij

Kraj: Kočevska Reka

Cena: 100 EUR za ostale rodove (za člane RSK 50 EUR, ob udeležbi Zleta pa le 30 EUR)

Prijavnica

 
Fotoutrinek
 
Novice

PPT 2017

Kaj: tabor za popotnike in popotnice

Kdaj: 17. - 27.7.2015

Kje: Kočevska Reka

Prijavnica

 
 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Vse pravice pridržane.  |  © RSK Škofja Loka  |  Prijavi napako Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika