Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Glavna stran
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika, Studenec 15, Škofja Loka
Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija     Svetovna organizacija skavtskega gibanja - WOSM
Stran, posvečena golažijadiStran o novem taborniškem domuGlas svobodne JeloviceIzobraževalni tabor za popotmnice in popotnikeAvtoorientacija RSK forum
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Mediji  |  Kontakti  |  Kazalo  |  Iskanje  
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Slika teme
 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika

Dopolnjevanje osnovne konstrukcije (leti 2005 in 2006)

Osnovna konstrukcija je bila postavljena. Objekt se je zaprl, nato pa so se izvajala dela tako v notranjosti objekta, kot tudi na zunanjem delu ter v okolici. Okvirno so se izvajala naslednja dela:
• izdelava pohodnega stropa na podstrešju;
• zidanje predelnih sten v pritličju in v kleti;
• izdelava "šprica" in "faž";
• priprava vodne inštalacije;
• montaža oken in vrat v pritličju in na podstrešju – zapiranje objekta;
• obzidava zadnje stene v kleti;
• izvedba vodovodnih inštalacij;
• izvedba elektroinštalacij – cevi in doze na podstrešju;
• zamenjava oken in vrat v kleti;
• vgradnja svetlobnih jaškov za okna v kleti;
• hidroizolacija po treh stranicah objekta;
• izvedba drenaže po treh stranicah objekta;
• zasipanje objekta;
• izkop trase za obnovo vodovodnega priključka;
• zamenjava dotrajanega vodovodnega priključka;
• izkop za temelje škarpe in za jaške za fekalno kanalizacijo in meteorne vode;
• opaženje in zalivanje temeljev za škarpe in stopnišče;
• izdelava špalet za vrata v kleti;
• izvedba elektroinštalacij – cevi in doze v pritličju in kleti;
• izvedba inštalacij za ogrevanje;
• vgradnja okenskih polic;
• grobi omet, fini omet;
• izdelava toplovodnih inštalacij;
• priklop na fekalno kanalizacijo;
• izvedba odvoda za meteorne vode v Soro;
• priklop na plinsko napeljavo;
• drugi sloj spodnje izolacije;
• dokončanje drenaže;
• zasipanje in delno urejanje okolice;
• izdelava tlakov.Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Lokacija

Taborniški dom RSK
Studenec 15
4221 Škofja Loka


 
Fotoutrinek
 
 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Vse pravice pridržane.  |  © RSK Škofja Loka  |  Prijavi napako Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika