Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Glavna stran
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika, Studenec 15, Škofja Loka
Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija     Svetovna organizacija skavtskega gibanja - WOSM
Stran, posvečena golažijadiStran o novem taborniškem domuGlas svobodne JeloviceIzobraževalni tabor za popotmnice in popotnikeAvtoorientacija RSK forum
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Mediji  |  Kontakti  |  Kazalo  |  Iskanje  
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Slika teme
 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika

Pravila tekmovanja
Glas svobodne Jelovice

Pravila tekmovanja pokrivajo vse obstoječe aktivnosti, ki se izvajajo na tekmovanju Glas svobodne Jelovice. Tako poleg samega tekmovalnega dela (opis nalog, točkovanje) predpisujejo tudi ostale pogoje izvedbe tekmovanja: splošne (kraj, čas, razpis) in  dodatne pogoje za izvedbo, potek in način izvedbe tekmovanja, opremo ekipe, pritožbe in diskvalifikacije. Organizatorju pa omogočajo tudi popestritev tekmovanja z nekaterimi dodatnimi nalogami.

Pravila vsebujejo tudi prilogo, v kateri je natančno razložen način izračuna individualne časovnice. Le-ta je v zadnjih nekaj letih povzročala težave ekipam na tekmovanjih, kjer je bila uporabljena.

Seveda pa preverjanje časov prihodov ekip na posamezne točke ni možen brez elektronskega sistema za merjenje časov, sistema SportIdent.Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Hitre info

 Poiščite nas tudi na Facebooku!<<< klinki :)

GSJ 2017

Kdaj: 7. 1. 2017

 
Fotoutrinek
 
 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Vse pravice pridržane.  |  © RSK Škofja Loka  |  Prijavi napako Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika