Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Glavna stran
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika, Studenec 15, Škofja Loka
Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija     Svetovna organizacija skavtskega gibanja - WOSM
Stran, posvečena golažijadiStran o novem taborniškem domuGlas svobodne JeloviceIzobraževalni tabor za popotmnice in popotnikeAvtoorientacija RSK forum
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Mediji  |  Kontakti  |  Kazalo  |  Iskanje  
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Slika teme
 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika

PRILOGA k pravilom:
individualna časovnica

Ena od nalog ekipe je opraviti orientacijski pohod (23. člen pravil tekmovanja). Za prehod proge je določen nek čas, ki ga določi traser, t.i. optimalna časovnica. V primeru, da se ekipa zadrži na progi dlje kot znaša seštevek dvakratne optimalne časovnice in časa za opravljanje nalog (v nadaljevanju: diskvalifikacijski čas), je diskvalificirana (peta točka prvega odstavka 56. člena teh pravil).

Elektronski sistem perforiranja s SportIDENT postajami nam omogoča preverjanje obiska posameznih kontrol za vsako ekipo posebej. Tako je tudi mogoče postaviti »diskvalifikacijski čas« za posamezne KT za vsako ekipo posebej oziroma vpeljati t.i. individualno časovnico. Kar posledično pomeni izenačitev pogojev za vse ekipe.

Ekipa ima tako za vsako KT določen lastni čas umika KT (teoretičen umik kontrolorjev, ne nujno fizičen). Pri tem se ekipi, ki je predpisan čas (individualne časovnice) prekoračila, KT v izračunu ne upošteva.

Individualna časovnica se izračuna kot produkt kumulative časovnic posameznih etap do KT in faktorja, ki je določen s strani traserja.

Namen individualne časovnice je, da spodbuja ekipe k prihodu na cilj pred iztekom časa, ki bi pomenil diskvalifikacijo. Poleg tega omogoča lažjo izvedbo tekmovanja za organizatorja, predvsem traserja.

Primer izračuna individualne časovnice:

Primer izračuna individualne časovniceDruštvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Hitre info

 Poiščite nas tudi na Facebooku!<<< klinki :)

GSJ 2017

Kdaj: 7. 1. 2017

 
Fotoutrinek
 
 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Vse pravice pridržane.  |  © RSK Škofja Loka  |  Prijavi napako Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika